ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

23/6/13

Ερώτηση για την διατήρηση της λειτουργίας των ΝΠΔΔ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΠΡΟΣ:  
1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διατήρηση της λειτουργίας των ΝΠΔΔ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

Βάσει του άρθρου 4 του προσχεδίου νόμου «Οργάνωση δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι τα θέματα λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επίκειται κατάργηση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». Εντούτοις, τόσο αυτό όσο και το έτερο ΝΠΔΔ του εν λόγω δήμου υπηρετούν με τη λειτουργία τους την κοινωνική μέριμνα, τον πολιτισμό και αθλητισμό στην περιοχή αλλά και ευρύτερα. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι πρέπει να συνυπολογιστεί και ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του πρώτου εξ αυτών. Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του την 23η Μαΐου 2013 εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 67/2013 απόφασή του, με την οποία διακηρύσσει τη βούλησή του να παραμείνουν σε λειτουργία και τα δύο ΝΠΔΔ του δήμου χωρίς καμία περικοπή στο προσωπικό τους. Με την ως άνω απόφαση, η οποία κοινοποιείται και στα δύο συνερωτώμενα υπουργεία, παραθέτει επιπροσθέτως κάποια αιτήματα και καλεί την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να προτείνει μέτρα διοικητικού εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1) Θα εξαιρεθούν από το παραπάνω νομοσχέδιο τα ΝΠΔΔ που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας;
2) Θα εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο οι Δήμοι που διαθέτουν ένα μόνο ΝΠΔΔ που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας;
3) Θα προβλεφθεί η κατά περίπτωση εξαίρεση ΝΠΔΔ και η εισαγωγή κριτηρίου οικονομικής ευρωστίας τους;
4) Θα εξαιρεθεί κατ’ επέκταση το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» συνυπολογιζομένου και του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του;
5) Θα παραμείνουν σε λειτουργία και τα δύο ΝΠΔΔ του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου;
6) Θα ληφθούν μέτρα από την ΚΕΔΕ για τη βελτίωση της οργανωτικής της ικανότητας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ούτως ώστε να αναβαθμιστούν οι λειτουργίες της και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες;

Αθήνα, 19/06/2013
Ο Ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...