ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

25/9/13

Διορισμός δικηγόρου στον δήμο Λαυρεωτικής για την υπόθεση της ΜΟΝΟΤΕΖ

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Λαυρεωτικής αποφάσισε ομόφωνα να διοριστεί δικηγόρος για να προβεί σε ακύρωση της εγκριτικής απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρείας ΜΟΝΟΤΕΖ στο Λαύριο.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και:

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο στον Α.Π. & ΣτΕ Κώστα Γ. Φιάκο (Α.Μ./Δ.Σ.Α.:5416), Νομικό Περιβάλλοντος, με έδρα Πλατεία Ομονοίας 12, Αθήνα, να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής και να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής σχετικά με την αριθμ. πρωτ: Φ174/3590/ΠΕΡΙΒ.9/13 έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να εγκατασταθεί στο Λαύριο εργοστάσιο και αποθήκες της εταιρείας ΜΟΝΟΤΕΖ, στο χώρο που ευρίσκοντο οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ΧΥΜΑ, ώστε να διακοπεί προσωρινά η εφαρμογή της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης αλλά και εν τέλει να ακυρωθεί αυτή.

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006.

Αυτό που ενδιαφέρει και ανησυχεί, (με την επαναλειτουργία της ΜΟΝΟΤΕΖ) τους κάτοικους και όλους τους επαγγελματικούς και λοιπούς φορείς της Λαυρεωτικής είναι η βέλγικη Ravago (που εξαγόρασε την ΜΟΝΟΤΕΖ) όχι απλώς να σεβαστεί τα χρονοδιαγράμματα και τους περιορισμούς που απαιτούνται για την επαναλειτουργία της μονάδας στο Λαύριο, αλλά αν είναι δυνατόν να πετύχουν την ακύρωση της έγκρισης εγκατάστασης και να λειτουργήσει σε άλλη περιοχή εκτός Λαυρεωτικής που ήδη είναι αρκετά επιβαρυμένη περιβαλλοντικά.


Πηγή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...