ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

8/1/14

Ερασιτέχνες αλιείς, ψάρευαν οστρακοειδή σε απαγορευμένη περιοχή

Μετά απο επιχείρηση οργάνων υπηρεσιών Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ και Α΄ Λιμενικού τμήματος ΩΡΩΠΟΥ εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν τα ακόλουθα:

1)Την 20/12/4013 απο Ε/Π –Α/Κ σκάφη να εξάγουν απο τη θαλάσσια περιοχή ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ν- ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ οστρακοειδή του είδους ΚΥΔΩΝΙΑ συνολικού βάρους εκατό πενήντα οκτώ (158 KGR) σε απαγορευμένη υγειονομικά περιοχή.Εντοπισθέν αλίευμα κατασχέθηκε και καταστράφηκε κατά τα προβλεπόμενα.

2)Την 04/01/2014 εντοπίστηκε από όργανα Α΄ Λιμενικού τμήματος ΩΡΩΠΟΥ ερασιτέχνης υποβρύχιος αλιέας με χρήση αυτόνομης καταδυτικής συσκευής να εξάγει απο την θαλάσσια περιοχή Παραλίας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ οστρακοειδή του είδους ΚΥΔΩΝΙΑ συνολικού βάρους τριάντα (30 KGR) σε απαγορευμένη υγειονομικά περιοχή. Εντοπισθέν αλίευμα κατασχέθηκε και καταστράφηκε καθώς κατασχέθηκε αυτόνομη καταδυτική συσκευή κατά τα προβλεπόμενα.

3)Την 04/01/2014 απογευματινές ώρες εντοπίστηκαν από όργανα Α΄ Λιμενικού τμήματος ΩΡΩΠΟΥ:
  • Ε/Π –Α/Κ σκάφοςστην θαλάσσια περιοχή « ΑΕΤΟΦΟΛΙΑ » ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ να αλιεύει οστρακοειδή του είδους ΚΥΔΩΝΙΑ συνολικού βάρους είκοσι (20 KGR) σε απαγορευμένη υγειονομικά περιοχή. Εντοπισθέν αλίευμα κατασχέθηκε και καταστράφηκε κατά τα προβλεπόμενα.
  • Ερασιτέχνης υποβρύχιος αλιέας με χρήση αυτόνομων καταδυτικών συσκευών να εξάγει απο την θαλάσσια περιοχή « ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ » ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ οστρακοειδή του είδους ΚΥΔΩΝΙΑ συνολικού βάρους τριάντα πέντε (35 KGR) σε απαγορευμένη υγειονομικά περιοχή. Κατασχέθηκαν τέσσερις (04) φιάλες κατάδυσης καθώς και ένας (01) ρυθμιστής πίεσης. Εντοπισθέν αλίευμα κατασχέθηκε και καταστράφηκε κατά τα προβλεπόμενα.

Από την Υπηρεσία επιβλήθηκαν εκ του νόμου οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.


Πηγή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...